Zakladatel uměleckého časopisu Leonardo  

V roce 1967  Frank Malina založil časopis Leonardo, jehož první číslo vyšlo v lednu 1968. 

Jak sám píše v úvodníku: Časopis bude  především komunikační kanál mezi umělci. Budou zde uveřejňovány rukopisy výtvarníků z celého světa, které se týkají jejich práce a to ve všech oborech vizuálního umění, zahrnující díla statická nebo kinetická ve dvou nebo trojrozměrném provedení. Každé vydání Leonarda bude obsahovat nejméně jeden kritický článek zaměřený na vývoj umění při použití nových materiálů a technik, které by mohly umělci využít dále ve své tvorbě. Nebude obsahovat žádnou individuální reklamu umělců, uměleckých galerií nebo výstav v nich konaných.

Mezi mnoha významnými spolupracovníky F. Maliny, kteří byli u založení časopisu Leonardo můžeme najít i Jiřího Kotalíka, profesora na Akademii výtvarných umění v Praze a ředitele Národní galerie v Praze v letech 1967-1990 a také vědce Jaroslava Pluhaře. 

Časopis vychází stále v počtu pěti vydání za rok a svůj charakter ani zaměření nezměnil.

Od doby svého založení v roce 1967 do dneška publikoval časopis  práce více než 4500 umělců, vědců, techniků a učenců, kteří se aktivně angažovali v nově vznikajících oborech, propojujících umění a vědu nebo umění a techniku. 

Navíc se v roce 1991 začal publikovat jako součást časopisu Leonardo ještě Leonardo Music Journal. Jeho úkolem je prezentovat nápady současných hudebních skladatelů, hudebníků, zvukových mistrů i stavitelů hudebních nástrojů. Je vydáván jednou ročně a každé vydání obsahuje CD s ukázkami hudby. Vedoucím redaktorem je syn Franka Maliny- Roger F. Malina.

Více o časopisu Leonardo můžete najít zde: http://www.leonardo.info/