Některé výstavy F.Maliny

Seznam všech výstav Franka Maliny je ke stažení zde.

VÝSTAVA V PRAZE 1966

První výstava  F. Maliny  u nás se konala v Praze v červnu až červenci 1966 v Galerii na Karlově náměstí. V tu dobu zde byla ředitelkou Dr. Ludmila Vachtová-významná teoretička a kritička umění.

Výstava obsahovala 32 uměleckých děl od počátků Malinovy tvorby koncem 40. let až do poloviny let šedesátých. Bylo zde možno vidět jeho ranné kresby a malby, provazová a drátěná díla, elektromalby a kinetická díla z konce 50. a první poloviny 60. let.

Kurátorem výstavy byl  Dr. František Šmejkal, ale na realizaci se kromě Dr. Vachtové podíleli také Jan Koblasa, Jiří Kolář,  Bohumír Mráz  a Zdeněk Sýkora. 

Vernisáž zahajoval herec  Jan Werich. 

Seznam vystavených děl a více info na:    http://www.olats.org/pionniers/malina/bdd/expo.php?ei=62

Foto: Václav Chochola (c) archiv B&M Chochola www.vaclavchochola.cz

Výstava Lanterna magika, 2002-2003  Paříž  

Tato kolektivní  výstava se konala v rámci festivalu „Bohemia magica“ české sezóny ve Francii pod patronátem pařížského starosty. 

Koncept výstavy byl  „nové technologie v českém umění 20.století“.

Kromě F. Maliny zde byli zastoupeni  Zdeněk Pešánek, Josef Svoboda, Zdeněk Sýkora, Woody Vasulka, Michael  Bielický, Federico Díaz, Petra Vargová a Floex. 

Výstava Com.bi.nacion, 2005 Praha

Tato malá výstava v Muzeu Kampa byla v červnu-červenci 2005 jako součást projektu „Com.bi.nacion, Science meets Art“ Česko-argentinského bienále. Kromě Franka Maliny  zde byli zasoupeni za českou stranu ještě Zdeněk Pešánek, Zdeněk Sýkora a Federico Díaz. Z Argentíny  Julio Le Parc a Luis Fernando Benedit.  

"Život a práci mého otce charakterizovalo neustálé hledání nových nápadů, které by mohly přispět k rozvoji zdravějšího světa. Vnímal sám sebe jako světoobčana a byl přesvědčen, že spolupůsobením umění, vědy a techniky lze vybudovat kulturu odpovídající stavu současného lidstva a položit základy světového míru a sociální spravedlnosti zítřka. Jeho postoj lze označit jako idealistický pragmatismus. Pomohl  vytvořit podmínky pro vznik nové generace umělců, kteří by byli sami schopni vytvářet novou vědu a novou techniku. Svou prací propagoval myšlenku, že umělci, vědci a technici by měli nejen spolupracovat, ale že umělci  sami by měli proniknout do vědy a techniky a v důsledku toho změnit  směr vědy a směřování  techniky v budoucnosti. Tato nová renesance v současné době již probíhá"      

Vybráno z dopisu Rogera Maliny do Musea Kampa při příležitosti této výstavy.   

   

Výstava v Muzeu Kampa, 2007-2008 Praha

V listopadu 2007 až lednu 2008 se konala menší retrospektivní výstava pod názvem „Bod-Linie-Vesmír“

Byla organizována  Muzeem Kampa a Mezinárodním centrem pro umění a nové technologie v Praze /CIANT/. Stala se  součástí mezinárodního festivalu pro umění, vědu a nové technologie „ENTER“ pod kurátorským vedením  PhDr. Víta Havránka za pomoci organizátora Malinova díla  PhDr. Fabrice Lapelletrie z Francie a členů Malinovy rodiny jak ve Francii, tak v Čechách.  

„Kurátorovi aktuální výstavy Vítu Havránkovi se podařilo shromáždit, převážně ze sbírek autorovy rodiny 30 děl, které dokumentují odhodlaný vstup technika, raketového inženýra Franka Maliny do uměleckého světa a jeho triumf při rozvíjení dobově mimořádně aktuálního výtvarného směru-kinetismu. Nejstarší díla prezentovaná na výstavě-koláže, akvarely a asambláže z lanek, prozrazují odvahu zabývat se uměleckými tématy rázně nastolenými modernou. Výstava Franka Maliny v Sovových mlýnech působí uhrančivým, ale i uklidňujícím dojmem, podněcuje ke kontemplaci. 

Vybráno z článku Aleše Svobody „Frank J. Malina: Bod-Linie-Vesmír“  Ateliér č. 25-26/2007  

Výstava Pleasure of Light Franka Maliny a György Kepese v Budapešti 2010 a Gdaňsku 2011

Konala se v Ludwigově muzeu současného umění v Budapešti od září do listopadu. Kurátorkami byly Nina Czeglédy a Róna Kopeczky. Spolupracovali též Fabrice Lapelletrie a členové Malinovy rodiny. Titul výstavy byl  „G. Kepes a Frank Malina na křižovatce vědy a umění“  

Celá tato výstava byla ještě představena v Národním centru kultury v Gdaňsku v květnu a červnu 2011.

Výstava Posel světla, Plzeň 2013

Výstava, nazvaná „Posel světla“ se konala v Galerii Ladislava Sutnara v květnu až červenci 2013. Byla součástí oslav 68. výročí osvobození města Plzně americkou armádou a konce 2. světové války. Na realizaci výstavy spolupracovali  Jiří Pleska, Petr Klíma a Fabrice Lapelletrie.

Kromě kinetických děl, byly vystaveny i materiály, dokumentující  Malinovu vědeckou a editorskou činnost.