FJM | 0 %

Frank J. Malina

Pozoruhodná životní pouť vůdčí osobnosti amerického raketového výzkumu, odborníka v oblasti životního prostředí a zejména nevšedního umělce propojujícího světy vědy a umění.

Kapitola 1

Historie rodu

Rod Malinů má skoro 400 letou historii a je velmi rozvětvený. Většina potomků žila v oblasti severní Moravy v bývalém Rakousko-Uhersku-později Československu, ale někteří přesídlili i do jiných evropských zemí a do Jižní a Severní Ameriky, kde žil i nejvýznamnější z nich - Frank J. Malina.

Kapitola 2

Vědec

F.Malina byl jedním ze zakladatelů amerického raketového výzkumu, vědec, experimentátor, konstruktér i manažer.

Kapitola 3

Umělec

Jako umělec přenášel své myšlenky a představy, inspirované světem moderní vědy do řeči vizuálních obrazů a plastických forem.

Kapitola 4

Výstavy

Díla Franka Maliny bylo možné vidět od 50. až do 80. let po celém světě

Kapitola 5

Časopis Leonardo

Časopis Leonardo-společná platforma pro umělce z celého světa, zabývající se vizuálním uměním.

Kapitola 6

Odkaz

Vědec, konstruktér-vizionář, spisovatel, vydavatel, umělec , humanista a skromný člověk, to vše byl Frank Joseph Malina.