Malina vědec a konstruktér

V Kalifornském technologickém institutu (CALTECH) získal F. Malina tituly magistr v oboru mechanika (1935) a letecké  inženýrství (1936). Doktorát obhájil v oboru letectví – aeronautika (1940). Byl studentem prof. Theodora von Kármána, dnes považovaného za jednoho z nejvýznamnějších matematiků 20. století. Během spolupráce s tímto vědcem se Frank Malina stal průkopníkem amerického raketového výzkumu. Ve 30. letech se podílel na intelektuálním kvasu v Kalifornském technologickém institutu a též napsal několik scénářů na futuristické téma pro hollywoodské filmové společnosti. Raketový výzkum a aeronautika byly v té době ještě utopií a rozhodně ne respektovaným vědeckým oborem. Skupina kolem von Kármána nejen že položila základy v mnoha oblastech aerodynamiky, mechaniky tekutin a kosmonautiky, ale mnoho vědců se také stalo předními podnikateli v nových průmyslových odvětvích, která vlastně sami vytvořili. Pod vedením F. Maliny provedla skupina vědců v oblasti raketového výzkumu teoretické analýzy a experimenty, které vedly v roce 1945 k vypuštění rakety WAC Corporal do výšky 240 000 stop (80 000 metrů). S von Kármánem založil na Kalifornském technologickém institutu laboratoř (Jet Propulsion laboratory – JPL), která se stala hlavním spolupracovníkem Národního úřadu pro letectví a kosmonautiku - NASA. Malina byl jejím prvním ředitelem. Spolu s ostatními vědci též založil společnost AEROJET GENERAL CORPORATION, která je i v současné době předním výrobcem raket v USA. Ke konci 2. světové války se Malina rozhodl ukončit práci v raketovém výzkumu a přijal nabídku ředitele UNESCO Juliana Huxleyho, aby pracoval v této mezinárodní organizaci, která měla aktivity v mnoha evropských zemích.Od roku 1947 do roku 1953 Malina pracoval na různých mezinárodních projektech, zabývajících se výzkumem vyprahlých oblastí, od Negevské pouště v Izraeli až po Amazonii v Jižní Americe. Podílel se i na vývoji počítačových center ve světě. V roce 1953 se oženil s angličankou Marjorii Duckworth, se kterou měl 2 syny.Poté, co UNESCO v roce 1953 opustil, zůstal Malina zapojen v projektech mezinárodní spolupráce. Byl členem zakládajícího výboru Mezinárodní astronautické federace a předsedou Organizace pro výzkum nebeských těles, včetně Měsíce, prováděných lidskou posádkou.

Text:
Dr. Roger Malina,
Distinguished Chair of Art and Technology and Professor of Physics University of Texas at Dallas

 

Rozhlasový pořad Meteor z roku 1967