Rakousko-uhersko, Československo

První zmínky o rodu Malinových sahají až do 1. poloviny 17. století. Většina členů rodu zastávala v rámci obce důležité fukce, jako např. fojt (což byl rychtář, který zajišťoval vztahy a komunikaci mezi šlechtou a poddanými). V následujícím přehledu je popsána jen jedna z větví rodokmenu, která vede k Franku J. Malinovi a jeho nejbližším žijícím příbuzným.

Chronologické řazení větve rodu

Martin Malina (1633-1704) > syn Jan Malina (1678-1737) > syn Jan Malina (1723-1777) > syn Jiří Malina (1755-1805) > syn František Malina (1789-1832) > syn Pavel Malina (1833-1920) > syn Josef Malina (1855-1924) > syn František Malina (1881-1959)

Emigrace do Spojených států

František Malina (1881-1959) se narodil na severní Moravě ve vesnici Horní Bečva. Když mu byly 4 roky, jeho matka zemřela při porodu. Otec  Josef Malina byl řezník a též nájemce hostinců. Rodině se nevedlo moc dobře a také se často musela stěhovat. Možná i z tohoto důvodu se rozhodl František Malina již ve věku 16 let, spolu se svým strýcem Pavlem Malinou, emigrovat. Jeho cílem byly Spojené státy americké. Usadil se ve městě Brenham v Texasu, kam emigrovali v tuto dobu mnozí Češi a Slováci z tehdejšího Rakouska- Uherska i pozdějšího Československa a vytvořili zde početnou komunitu. Protože byl nadaným hudebníkem, uplatnil se zde velmi dobře. V letech 1905-1908 působil u 27. armádního orchestru, s nímž pobýval také určitý čas na Kubě. Po studiích hudby v Chicagu působil jako sólista Městského orchestru v Houstonu, kde hrál na křídlovku. Později přesídlil zpět do Brenhamu a stal se ředitelem tanečního orchestru (American Legion Band). Přivydělával si také jako soukromý učitel hudby. V roce 1911 se oženil s českou emigrantkou Karolínou Markovou. Seznámil se s ní v brenhamském orchestru, kde byla klavíristkou. Hrála také na varhany v místním německém luteránském kostele sv. Pavla . V roce 1912 se jim narodil syn Frank a v roce 1915 dcera Carolyn. Pravděpodobně stesk po domově byl důvodem pro jejich návrat do Československa na rodnou Moravu do Rožnova pod Radhoštěm, který byl  v té době menším lázeňským městem. František Malina zde provozoval hotel „Elzer“ a malý Frank zde navštěvoval základní školu a později rok studoval na gymnaziu ve Valašském Meziříčí. Podnikání v nové republice se jim ale nedařilo. Nebyli spokojeni s místními poměry a okolí jim také nebylo nakloněno. Možná byla důvodem i jejich emigrace do USA. Takže v roce 1925 se celá rodina natrvalo vrátila zpět do Brenhamu. Frank měl po rodičích hudební nadání a tak, stejně jako oba rodiče, hrál v brenhamském orchestru druhou křídlovku. V roce 1930 vstupuje do Texaské zemědělské technické školy vzdálené asi 50 mil od Brenhamu. Zde kromě studia vystupuje se školním orchestrem na různých akcích a tím si přivydělává na studia. Stavá se školním trubačem. Jeho profesor technického kreslení, který byl také malíř mu doporučoval, aby přestoupil v dalším ročníku na obor architektury, ale Frank byl v tu dobu již rozhodnut jít studovat letecké inženýrství.